• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เผยแหล่งท่องเที่ยว 57 แห่ง ผ่านการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่าแหล่งท่องเที่ยวจำนวน 57 แห่ง ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการและสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยจากกรมการท่องเที่ยวและเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว สาธารณชนทั่วไป รู้จัก เข้าใจ เป็นที่นิยม และเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
อย่างไรก็ตาม การรับรางวัลดังกล่าวมีแหล่งท่องเที่ยวจาก 37 อุทยานแห่งชาติ 1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 สวนพฤกษศาสตร์ และ 1 วนอุทยาน ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ นางวนบุษป์ อรรถวิทย์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ สำนักอุทยานแห่งชาติ ยังได้ร่วมเสวนา ภายใต้หัวข้อ “การรับมือกับการท่องเที่ยวยุค New Normal”  อีกด้วย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด