• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ กำหนดพื้นที่เป็น ‘อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา’ เปิดรับฟังความเห็นถึง 21 ส.ค. 65

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ในท้องที่ตำบลแม่ทะลบ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว ตำบลแม่คะ ตำบลเวียง อำเภอฝาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ลาวฝั่งซ้าย ท้องที่ตำบลป่าแดด ตำบลศรีถ้อย ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ประมาณ 214,603.49 ไร่ หรือประมาณ 343.3656 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมที่จะกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา

โดยตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ในระหว่างวันที่ 6-21 สิงหาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=29456

สำหรับ อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ปกคลุมด้วยป่าเต็งรังเป็นส่วนใหญ่สลับป่าเบญจพรรณ และมีป่าสนเขาขึ้นอยู่ประปรายตามยอดเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 700 เมตรขึ้นไป มีพืชพรรณมากมายหลายชนิด พรรณไม้สำคัญ ได้แก่ กุหลาบพันปี กุหลาบขาว กระโถนพระฤๅษี เป็นต้น พื้นที่เป็นภูเขาสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ จึงสามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และหลบภัยของสัตว์ป่าขนาดเล็กหลากหลายชนิด การสำรวจโดยการสอบถามจากราษฎร และการสำรวจของเจ้าหน้าที่ พบว่า ยังมีสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ ประกอบด้วย เก้ง กวาง เลียงผา หมี หมูป่า ลิง ชะนี กระรอก กระแต อ้น เม่น และอีเห็น เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด