• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

“บุ๋ม ปนัดดา” พร้อมดาราจิตอาสา ชวนบริจาคเงินช่วยเหลือสัตว์ป่า โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ฯ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้ นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้นำคณะดารานักแสดงจิตอาสาประกอบด้วย ‘บุ๋ม’ ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ‘โบว์’ เบญจศิริ วัฒนา ‘ธงธง มกจ๊ก’ นที ธีระเสรีวงศ์ และ ‘ลูลู่ อาร์สยาม’ ดวงฤดี บุญบำรุง ดารานักแสดงชื่อดัง ลงพื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก) ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก เพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วนบริจาคเงินช่วยเหลือสัตว์ป่าผ่านโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า และศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ซึ่งเมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่ผ่านมา ยังได้มี ‘เกรซ’ พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์ ‘วาววา’ ณิชชา โชคประจักษ์ชัด ‘อ้น เดอะสตาร์’ ณศรันย์ จุมพลวิวัฒน์ และ ‘อู๊ด เป็นต่อ’ ธีระชาติ ธีระวิทยากุล ลงพื้นที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางพระ​ จ.ชลบุรี ร่วมเป็นจิตอาสาประชาสัมพันธ์โครงการร่วมบริจาคเงินสมทบค่าอาหาร ค่าปรับปรุงซ่อมแซมกรง ค่ายา และอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือ และฟื้นฟูชีวิตสัตว์ป่าในกรงเลี้ยงให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า ปัจจุบันหน่วยงานในสังกัดที่ทำหน้าที่ในการดูแลสัตว์ป่า การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า การฟื้นฟูพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการสุขภาพสัตว์ป่าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสัตว์ป่า มีทั้งสิ้น 27 หน่วยงาน ได้แก่ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า 23 แห่ง ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า 3 แห่ง และศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์บึงฉวาก โดยยังมีการบริการข้อมูล ให้คำปรึกษา เสนอแนะ สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า การฟื้นฟูพันธุ์สัตว์ป่า การสนับสนุนพ่อแม่พันธุ์สัตว์ป่า การเก็บรักษาและดูแลเลี้ยงสัตว์ป่าของกลาง และสัตว์ป่ากรณีอื่นๆ ซึ่งการดำเนินงานอยู่ภายใต้ 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเพาะพันธุ์และปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ กิจกรรมสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกิจกรรมดูแลสัตว์ป่าของกลาง ซึ่งมีสัตว์ป่าดังกล่าวอยู่ในความดูแลทั้งสิ้น 409 ชนิด จำนวน 26,065 ตัว ซึ่งสัตว์ป่าดังกล่าวมีปริมาณเพิ่มขึ้นในทุกปี

ด้าน นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กล่าวว่า โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า และศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า ได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ให้คงอยู่ไม่ให้สูญพันธุ์ โดยเป็นการดำเนินการอนุรักษ์ภายในถิ่นที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติ รวมไปถึงการดูแลสัตว์ป่าในกรงเลี้ยง ซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่ทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เพื่อปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ สัตว์ป่าของกลางที่ได้รับมาจากการตรวจยึด จับกุม หรือสัตว์ป่าพลัดหลง และสัตว์ป่าที่ได้รับส่งคืนจากผู้ได้รับใบอนุญาตครอบครอง รวมไปถึงสัตว์ป่าจากการยกเลิกกิจการสวนสัตว์ ซึ่งสัตว์ป่าดังกล่าวอยู่ในความดูแลของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า และศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า ทั้งนี้สามารถร่วมบริจาคเงินร่วมโครงการเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน เลขที่บัญชี 980-216-5379 ชื่อบัญชีโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ซึ่งการรับบริจาคดังกล่าวได้รับการอนุญาตแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด