• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.16 (เชียงใหม่) ลุยป้องกันปราบปรามลักลอบตัดไม้ทำลายป่า แหล่งกำเนิดแม่น้ำปิง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการบูรณาการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าไม้ที่ 1 นายปิยะพงษ์ ประพันธ์วัฒนะ ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเชียงดาว หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการส่วน ของ สบอ.16 กำนัน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้นำภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน ณ ห้องประชุมสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

จากนั้นได้ทำพิธีปล่อยแถวกำลังพล โดยนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งแจกเสบียงให้แก่กำลังพล ก่อนปล่อยแถวกำลังพลเปิดยุทธการสนธิกำลังป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกำลังพลจากหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 500 นาย จาก 7 หน่วยงาน ได้แก่
อำเภอเชียงดาว สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 4 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335 สถานีตำรวจภูธรเชียงดาว สถานีตำรวจภูธรนาหวาย เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16  พร้อมทั้งได้ออกสำรวจสภาพป่าทางอากาศ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของป่าในพื้นที่อำเภอเชียงดาว ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำปิง แม่น้ำที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด