• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.11 (พิษณุโลก) เพาะเมล็ดผักหวานป่า ส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชนในโครงการฯ พระราชดำริ

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) เปิดเผยว่า นายณัฐธชัย นุชชม ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวปัญญดา พลพลึก หัวหน้าฝ่ายประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ได้ลงพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 แห่งในพื้นที่ ต.บ้านกลาง อ.วังทอง และ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย เพื่อตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการเพาะเมล็ดผักหวานป่าให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมพร้อมขยายผลงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้สู่ชุมชน โดยมี นายอาทิตย์ สีแก้ว หัวหน้าโครงการฯ และนายชำนาญ เนตรผสม หัวหน้าโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังคำแนะนำและลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมแปลงปลูกผักหวานป่าของราษฎรเครือข่ายโครงการฯ ในพื้นที่อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด