• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

‘ลายแทง’ เสือโคร่งชราบึงฉวาก ขยับขาหลังได้มากขึ้น หลังสัตวแพทย์ฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้า

วันที่ 26 มีนาคม 2565 นายสุรศักดิ์ อนุเมธางกูร หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก เปิดเผยว่า หลังจากที่ สัตวแพทย์ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) และ สัตวแพทย์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากและศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก ได้ร่วมกับสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลสัตว์แอนิมัลสเปซ นำอุปกรณ์ทำการกายภาพเสือโคร่งชรา เพศผู้ ชื่อลายแทง อายุ 19 ปี ซึ่งอยู่ในความดูแลของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

โดยสัตวแพทยได้ทำการรักษาด้วยการฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้นำเอาศาสตร์การแพทย์ทางเลือกมารักษาเสือโคร่งดังกล่าว หลังได้มีอาการป่วยกระทันหันและได้ทำการรักษาเบื้องต้นแต่ก็ไม่สามารถลุกขึ้นเองได้ จึงตัดสินใจทำการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก (ฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้า) ร่วมกับการกายภาพบำบัด โดยจะต้องทำการรักษาซ้ำในช่วง 7-10 วัน และต้องประเมินสภาพร่างกายของสัตว์ก่อนการรักษาทุกครั้ง

ล่าสุด สพ.ญ.ณฐนน ปานเพ็ชร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากและศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก กล่าวว่า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้ทำการกายภาพเสือโคร่ง ลายแทง อีกครั้ง โดยทำการฝังเข็มรักษาพร้อมทั้งกระตุ้นไฟฟ้าผ่านเข็มที่ทำการฝังตามจุดต่างๆ ที่สำคัญของร่างกายแลทำการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยการนวดกดจุด และ จัดท่าทางให้สัตว์ได้บริหารกล้ามเนื้อโดยใช้อุปกรณ์พยุงตัวสัตว์ ร่วมกับใช้เจ้าหน้าที่ช่วยพยุงตัวสัตว์ เพื่อบริหารกล้ามเนื้อไม่ให้ฝ่อลีบ

อย่างไรก็ตามจากการประเมินสภาพร่างกายสัตว์ทางกายภาพพบว่ามีอาการดีขึ้น สามารถขยับขาหลังทั้ง 2 ข้างได้มากขึ้น จากเดิมที่ขยับได้น้อยและมีบางช่วงไม่สามารถขยับได้ ทั้งนี้เสือยังคงมีความเสี่ยงในเรื่องสภาวะไตวายเรื้อรัง ซึ่งจะต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นหลักด้วย โดยในการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกนี้ มีความมุ่งหวังให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากเดิม โดยทีมสัตวแพทย์จะทำการประเมินสุขภาพสัตว์ทุกครั้งก่อนทำการรักษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด