• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สถานีฯ ไฟป่าทะเลน้อย ออกลาดตระเวนทางเรือ เฝ้าระวังสังเกตการณ์ไฟไหม้ป่าพรุ

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายประกาศิต ห่อจันทร์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อย นำเจ้าหน้าที่สถานีฯ ออกประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบเคาะประตูบ้านทุกหลังคาเรือน พร้อมทั้งแจกโปสเตอร์ แผ่นพับ คู่มือหนังสือความรู้เรื่องไฟป่า และกระเป๋าผ้าให้กับประชาชน เพื่อทำความเข้าใจให้ความรู้เรื่องไฟป่า และขอความร่วมมือในการป้องกันไฟป่า พร้อมรณรงค์ให้ชุมชนเกิดความเข้าใจเรื่องไฟป่า และแจ้งให้ทราบถึงผลกระทบหากเกิดไฟป่า พื้นที่บ้านดอนตาสังข์ ม.3 บ้านเนินมวง ม.4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งออกลาดตระเวนทางเรือ สังเกตการณ์การเกิดไฟป่า และร่วมกันซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ เพื่อชะลอการไหลของน้ำ และกักเก็บน้ำใว้ในป่าพรุให้นานที่สุด บริเวณคลองควนเคร็ง ม.4 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด