• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ กุยบุรี จัดกิจกรรม “ก้าวเพื่อความดี ด้วยพลังจิตอาสา คืนผืนป่าให้ช้าง”​

วันที่  19 มีนาคม 2565 นางสาวสุพร  พลพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เปิดเผย​ว่า​ ฝ่ายจัดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ร่วมกับฝ่ายบริหารฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ กร.5 (ห้วยลึก) ร่วมจัดกิจกรรม “ก้าวเพื่อความดี ด้วยพลังจิตอาสา คืนผืนป่าให้ช้าง” ม.ราชภัฏเพชรบุรี โดยทำกิจกรรมทำโป่งเทียม และล้างกระทะน้ำ ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กร.5 (ห้วยลึก)

โครงการ “ก้าวเพื่อความดี ด้วยพลังจิตอาสา คืนผืนป่าให้ช้าง” ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำนักศึกษาจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ลงพื้นที่ทำโป่งเทียมเพื่อเพิ่มแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นให้แก่ช้างป่า ทำความสะอาดกระทะน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้ช้างป่าในพื้นที่ป่าธรรมชาติ เพื่อเป็นการสร้างแหล่งอาหารให้กับช้างป่า ลดการบุกรุกทำลายพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรรอบเขตอุทยานฯ ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า

การจัดโครงการฯ เนื่องมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2542 กรณีการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ความว่า “…ช้างป่าควรอยู่ป่า เพียงแต่ต้องทำให้ป่านั้นมีอาหารช้างเพียงพอ การปฏิบัติคือการสร้างอาหารให้ช้างป่าในป่าเป็นแปลงเล็ก ๆ และกระจาย” พระราชดำรัสดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด