• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีกรมอุทยานฯ เยี่ยมกำลังพลดับไฟป่าเชียงใหม่ เน้นย้ำรักษาอากาศบริสุทธิ์ให้ประชาชน

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและมอบเสบียงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โดยมี นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดี พร้อมด้วย นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ชุดปฏิบัติการพิเศษเสือไฟ และเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เข้าร่วม ณ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเครือข่ายในการทำงาน โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าอย่างเข้มแข็ง เต็มที่ เต็มกำลัง เต็มความสามารถ และตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกๆ ครั้ง ที่ปฏิบัติงาน และขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากภารกิจที่ปฏิบัติ ร่วมกันเป็นพลังอันสำคัญในการหยุดยั้งสถานการณ์ไฟป่า ทั้งนี้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เน้นย้ำถึงเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันไฟป่าว่ามีจุดมุ่งหมายในการรักษาอากาศบริสุทธิ์ให้กับชาวเชียงใหม่

นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กล่าวว่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) มีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในความรับผิดชอบในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน จำนวน 5.77 ล้านไร่ จากสถานการณ์ไฟป่าในปี 2565 พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2565 เกิดจุดความร้อนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในความรับผิดชอบท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ลดลงร้อยละ 87 และมีความมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ ซึ่งการปฏิบัติงานดับไฟป่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์บูรณาการการปฏิบัติงาน ในรูปแบบคณะทำงานทั้งสิ้น 21 คณะทำงาน

ทั้งนี้ยังได้มีกำลังสนับสนุนจากสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ได้ส่งกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (เสือไฟ) มาปฏิบัติงานดับไฟป่า ซึ่งกำลังพลเจ้าหน้าที่และเครือข่ายอาสาสมัครได้บูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความตั้งใจและเข้มแข็ง ในสภาวะอากาศที่ร้อนจัด ภูมิประเทศที่สูงชัน ยากลำบากต้องผจญกับไฟป่าที่ร้อนแรง ทุกคนได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจด้วยความเข้มแข็งอดทน เป็นภารกิจที่เหน็ดเหนื่อยและเสี่ยงภัยอย่างยิ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด