• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.15 (เชียงราย) ร่วมกิจกรรม KICK OFF ไฟป่า & คทช. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เข้าร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า โดยมีพิธีเปิดกิจกรรม KICK OFF ไฟป่า & คทช. และปล่อยขบวนรถยนต์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และขบวนรถยนต์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายของไฟป่า งดการจุดไฟเผาป่า เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาทุกชนิด ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด