• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายงานพิเศษ : ทส. Kick off หยุดไฟป่า แก้ไขปัญหาหมอกควัน 17 จังหวัดภาคเหนือ

ปัญหาหมอกควันไฟป่า เป็นปัญหาระดับชาติ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพความเป็นอยู่พี่น้องประชาชน ตลอดจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมในภาคเหนือและภาคอื่นๆ ของประเทศไทย การแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน เป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญและมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในปัญหาดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เกิดปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ได้ระดมสรรพกำลัง และอุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือป้องกันแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องทุกปี

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2565 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) ทส. อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าในปี 2564 จุดความร้อน หรือ จุด Hot spot ลดลงกว่า 52 เปอร์เซ็นต์ และจำนวนวันที่ค่า PM 2.5 มีค่าเกินมาตรฐานในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ลดลง 8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบแนวทางการเตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ พร้อมตั้งเป้าหมายในปี 2565 สถานการณ์จะดีขึ้นกว่าเดิม จุดความร้อน (Hot spot) จะลดลงกว่าปี 2564 ได้อีก 20 เปอร์เซ็นต์

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เยี่ยมชมการสาธิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่า อาทิ อุปกรณ์สำรองน้ำดับไฟป่า รถฉีดน้ำดับไฟป่าขนาดเล็ก เครื่องอัดใบไม้ รถครัวสนามเคลื่อนที่ และปล่อยแถวขบวน Kick Off รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง PM2.5 ของหน่วยงานในสังกัด พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จากนั้นรัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้บริหาร ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อตรวจสภาพการฟื้นตัวของพื้นที่ป่าจากสถานการณ์ไฟป่าที่ผ่านมาด้วย

ทีมข่าว DNP News ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด