วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 19, 2022

อธิบดี อส. มอบนโยบาย “จิ๋วแต่แจ๋ว” เน้นบูรณาการเครือข่าย นำเทคโนโลยี แก้ปัญหาไฟป่า

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการป้องกันคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยมี นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีฯ นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายสมชาย โกมลคงอยู่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบ การป้องกัน ปราบปราม และจัดการไฟป่า พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติฯ (H.A. Slade) และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 – 16 และสาขา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ โดยกล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จะต้องบริหารจัดการภายใต้งบประมาณที่มีจำกัด โดยได้ชูนโยบาย “จิ๋วแต่แจ๋ว” ถึงแม้จะได้รับมอบพื้นที่ให้ดูแลเพิ่มมากขึ้น แต่จำนวนเจ้าหน้าที่เท่าเดิม ฉะนั้นจะต้องทำงานให้เข้มข้นมากขึ้น โดยเน้นการบูรณาการการมีส่วนร่วมกับเครือข่าย อส.อส. รสทป. และ ทสม. เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในการตรวจจับและตรวจสอบพื้นที่ต่างๆ ทั้งนี้ยังได้สั่งการให้สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ประเมินสถานการณ์ไฟป่าในแต่ละพื้นที่เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างการรับรู้เรื่องคาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่า ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด