• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทายาทอดีต ส.ส.กาญจนบุรี เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง บุกรุกเขตอุทยานฯลำคลองงู 592 ไร่

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) พร้อมด้วย นายกมลาศ อิสสอาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู นายบรรจง รสจันทร์ นายก อบต.ชะแล นายสถาพร ทองผาภูมิปฐวี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคลิตี้ หมู่ที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู เจ้าหน้าที่หน่วยฯ กจ.6 (พุเตย) เจ้าหน้าที่หน่วยฯ กจ.18 (วังเกียง) และเจ้าหน้าที่ สปป.1 ภาคกลาง รวม จำนวน 20 นาย เดินทางไปตรวจสอบบริเวณบ้านคลิตี้หมู่ที่ 4 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พืชผล อาสิน ของทายาทโดยธรรมของนายคงสิทธิ์ ที่ยอมรื้อถอน โรงเรือน จำนวน 5 หลัง สวนยางพารา ปาล์ม ไผ่ตงและพืชไร่ รวมจำนวน 592 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา มูลค่าที่ดิน และทรัพย์สินประมาณ 30 ล้าน ซึ่งบุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงู

โดยเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ได้แจ้งความดำเนินคดีต่อนายคงสิทธิ์ ซึ่งเป็นลูกชายอดีต ส.ส.จังหวัดกาญจนบุรี ในข้อหาปลูกสร้าง และยึดถือ ครอบครอง อุทยานแห่งชาติลำคลองงูโดยมิได้รับอนุญาต ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 อัยการจังหวัดกาญจนบุรี มีคำสังไม่ฟ้อง นายคงสิทธิ์ เพราะขาดเจตนาในการกระทำผิด ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายคงสิทธิ์ได้ถึงแก่ความตาย กองมรดก รวมทั้งสิทธิ และหน้าที่ต่างๆ ย่อมตกแก่ทายาทโดยธรรม ทั้งนี้ถึงแม้อัยการจังหวัดกาญจนบุรี จะมีคำสั่งไม่ฟ้อง และนายคงสิทธิ์ถึงแก่ความตายไปแล้วก็ตาม แต่ที่ดินดังกล่าว ยังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงู หัวหน้าอุทยานฯจึงมีอำนาจประกาศคำสั่งให้ทายาทโดยธรรมของนายคงสิทธิ์ ให้รื้อถอน สิ่งปลูกสร้าง พืชผล อาสินดังกล่าวออก ไปให้พ้นจากเขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงู หากไม่ยอมรื้อถอน จะมีความผิดตาม มาตรา 35 (2) พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562  มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท จนกว่าจะรื้อถอนเสร็จ หลังจากอุทยานแห่งชาติลำคลองู ได้ปิดประกาศคำสั่งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ทายาทโดยธรรมของนายคงสิทธิ์ได้ว่าจ้างคนงาน เข้ามารื้อถอน สิ่งปลูกสร้าง พืชผล อาสินดังกล่าว ชแล้ว โดยคาดว่าจะทำการขนย้ายสิ่งของต่างๆ ออกจากพื้นที่ไม่เกินสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 นี้

อย่างไรก็ตามสำหรับที่ดินบริเวณดังกล่าว อุทยานแห่งชาติลำคลองงู พร้อมด้วย อบต.ชะแล และชาวบ้านชุมชนบ้านคลิตี้ จะได้ร่วมกันพัฒนาเป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ส่องสัตว์ป่าซาฟารีเมืองกาญจนบุรี ให้ชุมชนในท้องถิ่นมีรายได้จากการท่องเที่ยว โดยพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ เนื้อที่ถึงเกือบ 600 ไร่ รอบล้อมไปด้วยภูเขาที่มีป่าไม้อันสมบูรณ์ ติดกับพื้นที่มรดกโลก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งทุ่งหญ้า แหล่งอาหารสัตว์ป่า เพื่อสัตว์ป่าสมบูรณ์ ซึ่งได้ตั้งชื่อว่า “ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าตำบลชะแล อุทยานแห่งชาติลำคลองู” เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างชุมชนในท้องถิ่น กับอุทยานแห่งชาติลำคลองงูต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด