• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ แจงสื่อ ‘รั้วป้องกันสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่’ ทั้ง 3 แห่ง ยังไม่ได้ส่งมอบงาน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะ โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมด้วยนางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนายสมปอง ทองสีเข้ม ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมแถลงข่าวเรื่อง รั้วป้องกันสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายสมหวังฯ กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาสัตว์ป่าออกมาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้แก่ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ทำการก่อสร้างรั้วกันช้างกึ่งถาวร จำนวน 13 กม พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ทำการก่อสร้างรั้วกันช้างกึ่งถาวร จำนวน 10 กม. และพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง) ได้ทำการก่อสร้างรั้วกันช้างพร้อมระบบเตือนภัยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 12 กม. รั้วกันช้างออกแบบโดยส่วนมาตรฐานและเทคนิคด้านวิศวกรรม ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งมีโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม และจะต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าป้องกันช้าง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกหลายรายการ

จากการดำเนินโครงการทั้ง 3 แห่งพบมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของสถานที่ก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ประกอบกับรัฐบาลได้มีมาตรการในการรับมือกับสถานการณ์และการประกาศพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน มีผลให้ขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง และไม่สามารถนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศได้ ประกอบกับในพื้นที่ก่อสร้างบางแห่งมีน้ำท่วมขังเนื่องจากมีฝนตกบ่อยครั้งในระยะนี้

ปัจจุบันการดำเนินโครงการทั้ง 3 โครงการ ใน 3 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ดำเนินการเกือบแล้วเสร็จสมบูรณ์อยู่ระหว่างการก่อสร้างแต่ยังไม่ได้ติดระบบไฟฟ้าป้องกันช้าง และยังไม่ได้ส่งมอบงาน และทางคณะกรรมการตรวจการจ้างได้สั่งการให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขพร้อมทั้งส่งวิศวกรไปตรวจสอบแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด