• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

CITES

ประเทศไทย ร่วมประชุมอาเซียนอนุสัญญา CITES บังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและพืชป่า ครั้งที่ 18 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566  นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ในนามหัวหน้าคณะ (Head...

กรมอุทยานฯ เพิ่มประสิทธิภาพ จนท. กำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายเสือในกรงเลี้ยง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...

ประเทศไทย เสนอข้อกฎหมายดูแลและจัดทำฐานข้อมูลเสือ ในเวทีโลก (CITES Big Cats Task Force meeting) ป้องกันการค้าเสือผิดกฎหมาย

วันที่ 26 เมษายน 2655 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา และนางสาวอภิญญา ใจแท้...

1 พ.ค. 66 ยกเลิกยื่นเอกสารด้วยตนเอง เปิดยื่น online ผ่านระบบ e-service ตอบโจทย์การบริหารจัดการสัตว์ป่าควบคุม ที่ไม่ใช่สัตว์ป่าควบคุมตาม ม.19 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 รวดเร็วกว่าเดิม

กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา (กคส.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศยกเลิกการยื่นเอกสารการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมที่ไม่ใช่สัตว์ป่าควบคุมตาม ม.19 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ....

ไทย-ลาว หารือทวิภาคีกระชับความร่วมมือตามแนวชายแดน ต่อต้านการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรอยัลนครา จังหวัดหนองคาย นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์...

ไม่พ้นสายตา จนท.ด่านสุวรรณภูมิ ขบวนการค้าสัตว์ข้ามชาติ จับลิงคาปูชินยัดกระเป๋าเดินทาง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับรายงานจากด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...

กรมอุทยานฯ ต้อนรับ จนท.สำนักเลขา CITES ตรวจเยี่ยมสถานที่ที่มีสัตว์ตระกูลเสือกรงเลี้ยงในไทย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายอรรถพล เจริญชันษา...

กรมอุทยานฯ ร่วมกับ USAID Reducing Demand for Wildlife Program และ NGO ประชุมหารือแผนยุทธศาสตร์ ลดความต้องการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ

วันที่ 11 มกราคม 2566 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา (CITES) เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ...

กรมอุทยานฯ เตรียมการภารกิจเยี่ยมเยือนสถานที่ที่มีสัตว์ตระกูลเสือของเอเชียในกรงเลี้ยง

วันที่ 9 มกราคม 2566 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...

กรมอุทยานฯ หารือร่างกรอบแนวคิดเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมาย สัตว์ป่าและพืชป่า ของไทย

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ...

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมหารือการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายระหว่าง ไทย – สหรัฐอเมริกา

วันที่ 12 ธันวาคม 2565  นางใกล้รุ่ง พูลผล ผู้อำนวยการส่วนบริหารอนุสัญญา กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ในฐานะผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ...

กรมอุทยานฯ ร่วมประชุม Counter Wildlife Trafficking Regional Partnership Forum ครั้งที่ 2

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...

กรมอุทยานฯ เผยที่ประชุม CITES CoP19 ไม่เห็นด้วยการปรับลดบัญชีจระเข้น้ำจืดไทย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า...

กรมอุทยานฯ หนุนปรับเพิ่มบัญชี 3 สัตว์ป่า ในที่ประชุม CITES CoP19 สาธารณรัฐปานามา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า...

กรมอุทยานฯ เป็นผู้แทนประเทศไทยร่วมประชุม CITES COP19 และ CITES Standing Committee

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า...