• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวงานวิจัย

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับ ม.รามคำแหง ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก “ก้อมอาจารย์น้อย”

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นักพฤกษศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช...

“นักพฤกษศาสตร์” กรมอุทยานแห่งชาติฯ ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก 8 ชนิด อยู่ในสกุลหยาด (Microchirita)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นักพฤกษศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำโดย นางสาวนัยนา...

กรมอุทยานฯ ร่วมกิจกรรมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี 2566

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์...

“กำลังช้างเผือก” พืชชนิดใหม่ของโลกในสกุลเครือเขาหนัง (Phanera) จากประเทศไทย

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายสมราน สุดดี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอนุกรมวิธานพืช ประจำสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ...

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับราชภัฏอุดรฯ พบพืชชนิดใหม่ของโลก ‘ม่วงราชสิริน’ นามพระราชทาน และซ่อนแก้ว

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นักพฤกษศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย นายธีรวัฒน์...

กรมอุทยานฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติดตามผลการดำเนินงานวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...

“มะเกลืออรัญ” ไม้ต้นหายากใกล้สูญพันธุ์ นักวิจัยฯ ค้นพบซ้ำอีกครั้งในรอบเกือบ 90 ปี

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายอรุณ สินบำรุง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่...

ฮือฮา! พบ ‘ผีเสื้อไกเซอร์อิมพีเรียล’ ที่อุทยานฯ ดอยผ้าห่มปก หลังหายไปนานกว่า 10 ปี

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...

นักวิจัยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ค้นพบ “ก่อลูกเอียด” ไม้ต้นหายาก พืชชนิดใหม่ของโลก

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายอรุณ สินบำรุง หัวหน้าสวนรุกขชาติเขาพุทธทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า...

งานวิจัยในป่าอนุรักษ์ ‘ปูเจ้าพ่อหลวง’ ใน ขสป.ภูหลวง และอุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย

ปูเจ้าพ่อหลวง ปูหิน หรือปูน้ำตก Indochinamon bhumibol (Naiyanetr, 2001) เป็นปูน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก...

‘ปอยาบเลื้อย’ ไม้เลื้อยสกุลปอยาบ พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ค้นพบแห่งเดียวในไทย

วันที่ 31 มกราคม 2565 นายเสริมพงศ์ นวลงาม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่...

กรมอุทยานฯ ร่วมกับ ม.มหิดล ค้นพบ ‘ชมพูราชสิริน’ พืชชนิดใหม่ของโลก

นักพฤกษศาสตร์จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำโดย นายธีรวัฒน์ ทะนันไธสง นายคุณานนต์ ดาวนุไร และ...