• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯเขาใหญ่ ตั้งเสาสัญญาณขอความช่วยเหลือ เสริมความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการจัดสร้างเสาสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีนักท่องเที่ยวประสบเหตุต่างๆ บริเวณเส้นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งปราจีนบุรี เนื่องจากในบริเวณเส้นทางดังกล่าว ซึ่งมีระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร มีข้อจำกัดด้านสัญญาณโทรศัพท์ที่ยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง จึงได้ร่วมกันประดิษฐ์คิดค้นเสาสัญญาณสำหรับขอความช่วยเหลือ เมื่อนักท่องเที่ยวประสบเหตุ พบช้างป่า/รถเสีย /อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยมีการติดตั้งเสาสัญญาณขอความช่วยเหลือไว้จำนวน 10 จุด เมื่อนักท่องเที่ยวประสบเหตุ ให้กดปุ่มขอความช่วยเหลือค้างไว้ 5 วินาที ตรวจสอบสถานะไฟขอความช่วยเหลือกระพริบ สัญญาณจะถูกส่งไปยังศูนย์ควบคุมที่ส่วนกลาง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วก็จะแจ้งทางวิทยุสื่อสารของทางราชการ ไปยังหน่วยพิทักษ์ฯที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้การช่วยเหลือตามสัญญาณที่ร้องขอ

นายอดิศักดิ์ฯ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า ” ตามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งเสาสัญญาณขอความช่วยเหลือสำหรับนักท่องเที่ยว ถือเป็นความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงาน ในการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวยังมีข้อจำกัดด้านสัญญาณโทรศัพท์ที่ยังไม่ครอบคลุม อย่างไรก็ดีระบบการทำงานของสัญญาณขอความช่วยเหลือดังกล่าว สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้น นักท่องเที่ยวสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้เปิดให้ท่องเที่ยวขึ้นลงเส้นทางดังกล่าวได้ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ระหว่างเวลา 06.00 -18.00 น. เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและสัตว์ป่าซึ่งอาศัยอยู่บนเขาใหญ่

ในปีงบประมาณพศ. 2564 ที่ผ่านมา มีสถิตินักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นจำนวน 1,147,412 คน ถือเป็นสถิตินักท่องเที่ยวสูงสุดของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเดือนตุลาคม 2564 มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวเขาใหญ่แล้วจำนวน 157,662 คน ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเข้มงวดตามมาตรการที่ ศบค. กำหนดไว้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด