• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เช็คที่นี่! ตรวจสอบรายชื่ออุทยานแห่งชาติ ผ่านมาตรฐาน SHA สร้างความเชื่อมั่น นทท.

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาต สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยถึงรายชื่อุทยานแห่งชาติ ทั่วประเทศ จำนวน 101 แห่ง ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA “เที่ยวอุทยานแห่งชาติสุขใจ ปลอดภัยได้มาตรฐาน”  SHA เปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งด้านสุขอนามัยซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขเป็นหัวใจหลัก เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการต่อไป ทั้งนี้สามารถตรวจสอบอุทยานแห่งชาติที่ได้รับ SHA เพิ่มเติม คลิกที่นี่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด