• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ มอบเครื่องหมายพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ให้แก่ ‘ขวัญ’ อุษามณี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบเครื่องหมาย “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้” ให้แก่ นางสาวอุษามณี พูลเกิด ดารา นักแสดง เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้เห็นชอบให้นางสาวอุษามณี ได้รับเกียรติบัตรการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นหลักฐานประกอบกำกับเครื่องหมาย เพื่อสนับสนุนในการช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด