• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายงานพิเศษ : สื่อมวลชนสัญจรติดตามการแก้ปัญหาช้างป่าพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ติดตามความก้าวหน้า การจัดการและแก้ไขปัญหาช้างป่ารบกวนประชาชน ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดย นายสมปอง ทองสีเข้ม ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมด้วย นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ได้นำคณะสื่อมวลชลลงพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง เพื่อติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา และการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

คณะสื่อมวลชนได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางการจัดการและแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ และ เข้าชมระบบของศูนย์ประสานงานแจ้งเตือนเหตุล่วงหน้า การเฝ้าระวังป้องกันช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์  ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่สำหรับช้างป่าและสัตว์ป่า การพัฒนาแหล่งอาหาร ของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

นอกจากนี้ได้เดินทางไปยังโครงการจัดการช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ (โครงการเขาตะกรุบ) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง และซ่อมแซมสิ่งกีดขวางช้างป่า รวมถึงได้ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังป้องกันช้างป่า และการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเฝ้าระวัง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจให้แก่สื่อมวลชน เพื่อจะได้นำข้อมูลจากการลงพื้นที่ ไปเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด