• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรม CPR การใช้เครื่อง AED

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายสุรชัย ท่าเทศ หัวหน้าศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่าศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดส่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ภัยฯ ทำการจัดฝึกอบรมทบทวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR การใช้เครื่อง AED การยกเคลื่อนย้าย และการใช้อุปกรณ์ประจำรถพยาบาลของอุทยานแห่งชาติ ให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนจำนวนทั้งสิ้น 16 นาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด