• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบรายชื่อ ‘แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน’ ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ กองการต่างประเทศ เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลการนำเสนอแหล่งมรดกทางธรรมชาติ พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก ซึ่งเป็นวาระสำคัญรัฐบาล เสนอโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ณ โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน

ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอให้พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ 6 แห่ง และพื้นที่ป่าชายเลน 1 แห่ง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรู่ อุทยานแห่งชาติ เขาลําปี- หาดท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ และป่าชายเลนระนอง เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก

ทั้งนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำบัญชีรายชื่อเบื้องต้น โดยหากดำเนินการจัดส่งเอกสารบัญชีรายชื่อเบื้องต้นภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 จะได้รับการเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 เพื่อให้คณะกรรมการมรดกโลกรับรองและดำเนินการตามขั้นตอน และจัดส่งเอกสารการนำเสนอเป็นมรดกโลกได้ในปี 2566 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด