• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.3 (บ้านโป่ง) ปลูกซ่อม ‘ต้นลำพู’ ฟื้นตำนานหิ้งห้อย มุ่งสู่คาร์บอนเครดิต พิชิตโลกร้อน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) พร้อมด้วย นายทศพร รักจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ นายเรวัต โพธิพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนโครงการประสานงานพระราชดําริและกิจการพิเศษ  ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) จัดกิจกรรม ปลูกซ่อมต้นลำพูฟื้นตำนานหิ้งห้อย ริมลำน้ำแม่กลอง ตามโครงการ ปลูกป่า เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ที่ปลูกไว้จำนวน 2 ไร่ ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง หลังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ในวันที่ 23 ก.ค 2564 ที่ผ่านมา

โดยหลังจากปลูกต้นลำพู จำนวน 2 ไร่ ไปแล้ว ปรากฏว่าช่วง ก.ย.-ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา ได้เกิดน้ำท่วมริมชายฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ต้นลำพูที่ปลูกไว้จมอยู่ใต้น้ำหลายอาทิตย์ แต่ปรากฎว่าหลังจากน้ำลด ต้นลำพูส่วนใหญ่รอดตายหมด มีส่วนน้อยเท่านั้นที่ตาย เพราะต้นลำพูมีคุณสมบัติพิเศษ นอกจากหิ่งห้อยชอบมาเกาะแล้ว ยังทนทานน้ำท่วมได้เป็นเวลานาน จึงได้มีการมาปลูกซ่อมต้นลำพูในบริเวณดังกล่าว

ทั้งนี้หากต้นลำพูจำนวน 2 ไร่ เติบโตขึ้นมาพร้อมกันจนกลายมาเป็นดงป่าลำพูแล้ว ในอนาคตก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน ริมลำน้ำแม่กลอง จ.ราชบุรี และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดก็าซเรือนกระจก มุ่งสู่ คาร์บอนเครติด พิชิตโลกร้อน ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด