• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เผยภาพ ‘เสือโคร่ง’ จากกล้องดักถ่าย ชี้ความสมบูรณ์ผืนป่าอุทยานแห่งชาติบางลาง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 อุทยานแห่งชาติบางลาง จังหวัดยะลา เผยภาพกล้องดักถ่ายสัตว์ป่า พบเสือโคร่งในพื้นที่สะท้อนความสมบูรณ์ของป่าและการทำงานที่เข้มข้นของเจ้าหน้าที่ฯ ในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพเฝ้าระวังภัยคุกคามสัตว์ป่า ซึ่งการพบเสือโคร่งดังกล่าวเป็นตอกย้ำการทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งเรื่องการเฝ้าระวังไม่ให้มีการไล่ล่าและการดูแลพื้นที่ป่า ทำให้ประชากรเสือในพื้นที่มีความสมบูรณ์และปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ

อุทยานแห่งชาติบางลาง ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบันนังสตา อำเภอธารโต และอำเภอเบตง มีเนื้อที่ 163,125 ไร่ มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น แหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี คลองโต๊ะโมะ คลองฮาลา และคลองบ้านเจ็ด เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหายากหลายชนิด โดยพื้นที่อุทยาน ฯ บางส่วน ครอบคลุมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลาอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด