• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ จัดสอบแข่งขันคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี 64​

วันที่ 30 ตุลาคม​ 2564  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการจัดการสอบแข่งขัน และการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดฯ จำนวน 20 สายงาน โดยในปีนี้มีผู้เข้าสอบ จำนวน 838 คน จากผู้สมัครสอบ จำนวน 1,684 คน ณ อาคารศูนย์ประชุม ธรรมศาสตร์รังสิต

ในการนี้ นายสมหวังเรือง นิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายชุติเดช กมนณชนุตม์ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง และนายกอบกิจ ไกรนรา ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมตรวจความเรียบร้อยของสถานที่สอบ พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบทุกท่าน

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าสอบ และได้ดำเนินการจัดสอบในรูปแบบ NEW NORMAL โดยปฏิบัติการ​ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ​โรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โค​โร​นา ​2019​ (COVID​-19)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด