• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปลัด ทส. มอบแนวทางการปฏิบัติงานปี 65 เน้นย้ำ อส. เฝ้าระวังปัญหาหมอกควันไฟป่า

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยรองอธิบดีฯ นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย และนางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับฟังการมอบแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 จากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) จากห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ได้มอบแนวนโยบายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันตามนโยบาย “ทส.หนึ่งเดียว” และ “ทส.ยกกำลัง X “ โดยเสนอแนวคิด “เรืองรอง ร่วมกัน” ของท่านลี่จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งให้ทุกหน่วยงานนำภารกิจของหน่วยงานมาแจ้งให้ทุกหน่วยงานสังกัด ทส. ได้ทราบร่วมกันในทุกสัปดาห์โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาอธิบาย และขอให้ ปี 2565 เป็นปีแห่งการทำงานให้เต็มที่แบบ ทส.ยกกำลัง X ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ ปลัด ทส. ได้เน้นย้ำเรื่องหมอกควันไฟป่า ที่จะเข้าสู่ฤดูกาลการเฝ้าระวังไฟป่าที่กำลังจะมาถึงนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด