• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ. 14 (ตาก) ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol)

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol System) ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมีผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ (ศาลาร่วมใจ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) futebol ao vivo

ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System)” ซึ่งใช้ระบบฐานข้อมูล ชื่อว่า สมาร์ท SMART (Spatial Monitoring And Reporting Tool) มีจุดมุ่งหมายให้เจ้าหน้าที่มีข้อมูลและเทคโนโลยีดูแลรักษาทรัพยากรเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ มีกำลังใจที่เข้มแข็ง และมีความภาคภูมิใจในหน้าที่ ผู้พิทักษ์ป่า โดยเป้าหมายสูงสุดของระบบนี้คือ เพื่อให้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่มีค่าและใกล้สูญพันธุ์เหล่านั้นรอดพ้นจากความโลภและความไม่ใส่ใจของมนุษย์ที่ยังมีอยู่ไม่น้อยในสังคม และให้โอกาสแก่สัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำหน้าที่ดำรงรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่สังคมโดยรวมตลอดไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด