• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯหมู่เกาะชุมพร ดำน้ำสำรวจแนวปะการังเก็บขยะใต้ทะเล ตรวจสอบการวางลอบ-อวน

วันที่​ 28 ตุลาคม 2564 นายสุวรรณเนาว์ แสนสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 1 จังหวัดชุมพร และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำการสำรวจปะการัง เก็บข้อมูลติดตามโครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาแปลงอนุบาลปะการังสำหรับการคัดเลือกชิ้นส่วนปะการังที่มีความทนต่อสภาวะแวดล้อมที่มีความเครียดสูง จากบริเวณที่ตื้นของเขตพื้นราบ พร้อมทำความสะอาดแนวปะการัง และตรวจสอบการวางลอบ อวน และอุปกรณ์ทำการประมงอื่นๆ ที่ทำลายทรัพยากรในทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร บริเวณเกาะง่ามใหญ่ และเกาะรังกาจิว พบขยะลอยทะเล ประมาณ 20.5 กิโลกรัม โดยแยกเป็น อวน ประมาณ 20 กิโลกรัม ขวดพลาสติก ประมาณ 0.5 กิโลกรัม ขวดกระเบื้อง 3 ลูก และทุ่นพลาสติกผูกเรือ 1 ลูก และได้ทำเก็บกู้และรวบรวมไว้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด