• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.6 สาขาปัตตานี นำเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายประยูร พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564 โดยมีนายอิศราพันธ์ บุญมาศ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม มีผู้อำนวยการส่วน ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการใส่ปุ๋ย พรวนดิน รดน้ำ ตัดแต่งกิ่งหรือทรงพุ่ม กำจัดวัชพืช เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา ถวายเป็นราชสักการะแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟู ความสมดุลของธรรมชาติ ซึ่งพระองค์ให้ความสำคัญของการบำรุงรักษาต้นไม้ ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) โดยกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ สวนรุกขชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ บริเวณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด