• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อช.แม่ปิง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ บำรุงรักษาแปลงปลูกป่า ตามมาตรา 64

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายมัญญา นาคพน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ผู้ช่วยอุทยานฯ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูก ณ บริเวณ พื้นที่ตามมาตรา 64 ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า โดย ทางอุทยานแห่งชาติแม่ปิงได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้ปลูกป่าตามโครงการ ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า” รวมเนื้อที่ 200 ไร่ รวมจำนวนกล้าไม้ทั้งหมด 20,000 กล้า ณ บริเวณห้วยผาตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านก้อท่า ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมงาน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการจัดกิจกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด