• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยาน​ฯหมู่เกาะชุมพร ตรวจสอบการวางลอบ-อวน สำรวจทำความสะอาดแนวปะการัง

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายสุวรรณเนาว์ แสนสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร รายงานว่า ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 1 จังหวัดชุมพร ทำการสำรวจปะการัง พร้อมทำความสะอาดแนวปะการัง และตรวจสอบการวางลอบ อวน และอุปกรณ์ทำการประมงอื่นๆ ที่ทำลายทรัพยากรในทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร บริเวณเกาะง่ามน้อย และหลักง่าม ตามข้อสั่งการของท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายธัญญา เนติธรรมกุล) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และข้อสั่งการของท่านผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ (นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ผลปรากฏดังนี้ พบขยะลอยทะเล ประมาณ 15.5 กิโลกรัม โดยแยกเป็น ตะแกรงเหล็ก ประมาณ 0.5 กิโลกรัม อวน ประมาณ 10 กิโลกรัม ขวดพลาสติกและขวดกระเบื้อง ประมาณ 5 กิโลกรัม ลอบปลา จำนวน 1 ลูก และได้ทำการนำมารวบรวมไว้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด