• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

1 พฤศจิกายนนี้ เตรียมพร้อมเปิดท่องเที่ยว ‘เขาพะเนินทุ่ง’ อุทยานฯแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี และคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เตรียมความพร้อมการเปิดแหล่งท่องเที่ยวเขาพะเนินทุ่ง และการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวตามจุดต่าง ๆ ตามมาตรการการท่องเที่ยววิถีใหม่ และมาตรฐานความปลอดภัยในการท่องเที่ยวบริเวณเขาพะเนินทุ่ง หลังจากประกาศปิดปรับปรุงเส้นทางขึ้นเขาเป็นระยะเวลา ประมาณ 3 ปี รวมทั้งตรวจจุดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

โดยการลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในครั้งนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานและการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเขาพะเนินทุ่ง โดย กล่าวว่า การปิดการท่องเที่ยวจากสถานการณ์โควิด -19 และการปิดการท่องเที่ยวประจำปีตามนโยบาย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลทำให้สภาพแวดล้อมบริเวณเขาพะเนินทุ่ง ได้เกิดฟื้นตัวคืนสภาพความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก สมกับเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งใหม่ของประเทศไทย

ซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยวตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ซึ่งในวันนี้ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อหามาตรการการเตรียมความพร้อมในการเปิดแหล่งท่องเที่ยวพะเนินทุ่ง ให้ทันในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่จะถึงนี้

พะเนินทุ่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าและป่าดิบ มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ประกอบด้วยทิวทัศน์ที่งดงามทั้งยามปกติและยามมีทะเลหมอกในช่วงปลายฤดูฝนและต้นฤดูหนาวที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งเหมาะแก่การพักแรม โดยอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 50 กิโลเมตร บนยอดเขาปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าและไม้ต้นเล็ก ๆ สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ 2 จุด ได้แก่ จุดชมวิวเขาพะเนินทุ่ง เป็นจุดที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 900 เมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอยู่ในระดับสูง และเป็นที่นิยมมาท่องเที่ยว เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีทิวทัศน์ที่สวยงามและอากาศสดชื่นเย็นสบาย โดยเฉพาะในช่วงตอนเช้าที่สามารถชมทะเลหมอกได้บริเวณจุดชมวิวของยอดเขาพะเนินทุ่ง

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้กำหนดเวลาในการใช้เส้นทางสายนี้ คือ จะเปิดให้รถขึ้นเขาขาไป 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเวลา 05.30 – 07.30 น. และช่วงเวลา 13.00 – 15.00 น. สำหรับขาลงมี 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเวลา 09.00 – 10.00 น. และช่วงเวลา 16.00 – 17.00 น. ทั้งนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุสำหรับจุดที่ 2 ยอดเขาพะเนินทุ่ง เป็นเขาที่สูงประมาณ 1,207 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง การเดินเท้าขึ้นยอดเขาพะเนินทุ่งมี 2 เส้นทาง เส้นทางแรกเริ่มจากกิโลเมตรที่ 27.5 ของเส้นทางสายวังวน – พะเนินทุ่ง โดยเดินข้ามลำธารหลายสายก่อนขึ้นถึงยอดเขา ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง อีกเส้นทางหนึ่งเริ่มจากบริเวณกิโลเมตรที่ 30 ของเส้นทางสายวังวน – พะเนินทุ่ง ใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมง โดยต้องข้ามเนินเขาหลายลูก เป็แหล่งดูนกป่า โดยเฉพาะนกกะลิงเขียดหางหนาม ซึ่งหากินในบริเวณใกล้เคียง ผู้สนใจต้องติดต่อขอเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติฯ เพื่อช่วยนำทาง ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน(ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว) โทรศัพท์ : 091 050 4461 , 0 3277 2311

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด