• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยาน​ฯทับลาน ปลูกพืชอาหารสัตว์ป่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าออกหากินนอกป่าอนุรักษ์

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน รายงานว่า อุทยานแห่งชาติทับลาน ปลูกพืชอาหารสัตว์ป่าและทำโป่งเทียม บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่ 20 (ห้วยคำภู) ในโครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ป่า ผืนป่าทับลานบ้านสืบ นาคะเสถียร เพื่อแก้ปัญหาสัตว์ป่าออกหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์เนื่องจากป่าเปลี่ยนสภาพ จนทำให้สัตว์ป่าขาดแคลนอาหารและแร่ธาตุ

โดยพืชอาหารสัตว์ที่ปลูกได้แก่ กล้วยป่า และ เตาร้าง กล้าไม้ที่นำมาปลูกนั้นได้คำนึงถึงพันธุ์ไม้ที่มีอยู่เดิมในป่า โดยไม่ได้มีการนำไม้ต่างถิ่นหรือพืชสวนไปปลูกเพราะจะยิ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตว์ป่าให้ออกไปทำลายพืชผลทางการเกษตร เป็นกล้าไม้ที่รับซื้อจากราษฎรในพื้นที่จึงเป็นการสร้างรายได้ให้ชาวบ้านจากการอนุรักษ์และทำให้ชาวบ้านไม่ต้องเข้าไปล่าสัตว์ โดยช่วยกัน “ปลูกพืชอาหารสัตว์ป่า บนผืนดินบ้านพี่สืบ” เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ป่า อันเป็นเหตุทำให้สัตว์ป่าออกไปสู่พื้นที่การเกษตรเพื่อหาอาหารกิน ลดความขัดแย้งระหว่างคนและสัตว์ป่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด