• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

15 ต.ค. อุทยานฯหมู่เกาะสิมิลัน พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว จำกัดจำนวน 3,850 คน/วัน

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายทัศเนศวร์ เพชรคง หัวหน้าอุทยานหมู่เกาะสิมิลัน เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน พร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง 15 พฤษภาคม 2565 หลังจากที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีคำสั่งให้ปิดเกาะสิมิลัน จ.พังงา งดการท่องเที่ยว ตั้งแต่ช่วง COVID-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว

โดยมาตรการครั้งนี้ ได้ดำเนินการในรูปแบบ New Normal โดยซื้อตั๋วล่วงหน้าก่อน 1 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน สามารถซื้อตั๋วได้ตั้งแต่ 14 ตุลาคม จนถึง 14 พฤษภาคม โดยแบ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ (One Day Trip) และกิจกรรมดำน้ำลึก 525 คนต่อวัน ได้กำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวน 3,850 คนต่อวัน

 

สำหรับผู้ประกอบการจากพื้นที่ขยาย โครงการ ภูเก็ต Sandbox ทางอุทยานฯ มีการตรวจคัดกรองตามระบบ SHA PLUS ที่รองรับมาตรฐาน ผู้ประกอบการ ที่ผ่าน SHA PLUS ถือว่าผ่านมาตรฐานการ รับรองการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยแล้ว ก็สามารถดำเนินการเข้ามาซื้อตั๋วได้ ประกอบด้วย คนขับเรือ ไกด์ แต่ในส่วนเรือที่ยังไม่ผ่าน SHA PLUS จะต้องนำใบตรวจวัคซีน ใบฉีดยาวัคซีน นำมาประกอบในการซื้อตั๋วทุกคน ส่วนนักท่องเที่ยวเองต้องผ่านการรับรองของผู้ประกอบการที่มีบัญชีรายชื่อตามแบบที่ต้องลงรายชื่อก่อนล่วงหน้าจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนของจังหวัด หลังจากที่เรือลงไปแล้วก่อนขึ้นเกาะก็จะมีระบบ New Normal ที่ผ่านมาตรฐานของ ปี 2564 ด้วยเช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด