• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.16 (เชียงใหม่) เล็งส่งเสริมการเพาะเห็ดป่า ตั้งเป้าแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เป็นประธานการประชุมการเพาะเห็ดป่า โดยได้เชิญวิทยากรพิเศษ ดร.สุธีรา ทองกันทา และ ว่าที่เรือตรี ดร.ศุลิเชษฐ์ ทองกล่ำ จากศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้อำนวยส่วน หัวหน่วยงานในพื้นที่ที่สนใจเข้าร่วม ณ ห้องประชุมส่วนจัดการต้นน้ำ ต.ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุน ขยายผลองค์ความรู้แก่ราษฏรในพื้นที่ ลดการหาของป่า(เห็ด)ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และเป็นแนวทางในการลดและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2565 ต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด