• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คณะกรรมการพิจารณาป่าสงวนฯ เห็นชอบใช้พื้นที่สร้างที่ทำการ ขหล.ห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นผู้แทน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม และคณะกรรมการฯจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ นายสังวาลย์ แสงสวัสดิ์ หัวหน้าพื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ และผู้แทนผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ยังได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล (Vdo Conference) ด้วย

การประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณากรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทับเสลา และป่าห้วยคอกควาย ท้องที่ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เนื้อที่ 19 ไร่เพื่อใช้เป็นสถานที่สร้างสำนักงานที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ โดยในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ยังได้เสนอแนะและเห็นชอบในหลักการให้กรมอุทยานฯรีบดำเนินการผนวกพื้นที่ในส่วนที่กรมชลประทานไม่ขอใช้พื้นที่แล้ว เพื่อนำมาประกาศเป็นพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ เพิ่มเติมโดยด่วนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด