• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯลำน้ำน่าน ติวเข้มการปฐมพยาบาลฝึกใช้เครื่อง AED ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายรณรัตน์ ศิริมากร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน ฝึกซ้อมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางการป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุอันจะเกิดแก่ชีวิต ของผู้ประสบภัย และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานภารกิจการกู้ชีพ ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือ กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินนำส่งต่อสถานพยาบาลอย่างทันท่วงที และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว ประชาชน เจ้าหน้าที่ ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ลดการสูญเสีย และเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด