• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯน้ำพอง เร่งช่วยชาวบ้านโนนกระยอม จ.ขอนแก่น หลังระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 นายเสกสรรค์ เที่ยงพลับ หัวหน้าอุทยานเเห่งชาติน้ำพอง รายงานว่า​ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จำนวน 20 นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในท้องที่บ้านโนนกระยอม ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ในเบื้องต้นช่วยขนย้ายทรัพย์สินที่ยังไม่ได้รับความเสียหายไปไว้ในที่ปลอดภัย ช่วยแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ไม่สามารถออกมานอกบริเวณบ้านที่โดนน้ำท่วมขังได้ โดยระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประชาชนยังต้องการความช่วยเหลือในเรื่องการช่วยขนย้ายทรัพย์สิน อาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด