• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

‘พญาเสือ’ เก็บตัวอย่างไม้ของกลางส่งตรวจ DNA ขยายผลขบวนการลักลอบตัดไม้ภาคเหนือ

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้ชุดพญาเสือ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ตรวจพิสูจน์ไม้ประดู่ของกลาง เพื่อให้ใด้ข้อเท็จจริงสำหรับเป็นพยานหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมกับผู้กระทำผิด โดยมอบหมายให้สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ดำเนินการตรวจลักษณะทางกายภาพ หรือตรวจรหัสพันธุกรรมของไม้ประดู่ของกลางในคดีที่คณะเจ้าที่ร่วมกันตรวจยึดได้ก่อนหน้านี้ เพื่อเปรียบเทียบกับตอไม้ประดู่ป่า ที่มีการลักลอบตัดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าหน่วยพญาเสือ เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 24 – 27 กันยายน 2564 คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย หน่วยพญาเสาน ส่วนยุทธการด้านการป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สบอ.13 สาขาลำปาง หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ, อุทยานแห่งชาติออบหลวง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.19 (ท่าผนท เขตห้ามล่าสัตว์ป่านันทาอมก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย และอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ได้ร่วมกันดำเนินการเก็บตัวอย่างชิ้นไม้ประดู่ เพื่อนำส่งตรวจ DNA โดยลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐานทุกคดี ทั้งนี้ได้ทำการเก็บตัวอย่างไม้ ทั้งสิ้นจำนวน 71 ตัวอย่าง ประกอบด้วย

1.เก็บตัวอย่างไม้ของกลางตาม สภ.แม่ตื่น จ.เชียงใหม่ คดีเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 64 (คดีอาญาที่ 5/64) จำนวน 1 ตัวอย่าง 2. เก็บตัวอย่างไม้ของกลางตาม สภ.แม่ตื่น จ.เชียงใหม่ คดีเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 64 (คดีอาญาที่ 29/64) จำนวน 1 ตัวอย่าง 3. เก็บตัวอย่างไม้ของกลาง สภ.แม่ตื่น จ.เชียงใหม่ คดีเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 64 (คดีอาญาที่ 39/64) จำนวน 1 ตัวอย่าง 4. เก็บตัวอย่างไม้ของกลาง สภ.แม่ตื่น จ.เชียงใหม่ คดีเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 64 (คดีอาญาที่ 46/64) จำนวน 1 ตัวอย่าง 5.เก็บตัวอย่างไม้ของกลางตาม สภ.แม่ตื่น จ.เชียงใหม่ คดีเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 64 (คดีอาญาที่ 50/64) จำนวน 1 ตัวอย่าง 6. เก็บตัวอย่างไม้ของกลาง สภ.ฮอด จ.เชียงใหม่ คดีเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 64 (คดีอาญาที่ 75/64) จำนวน 5 ตัวอย่าง

7. เก็บตัวอย่างไม้ของกลาง สภ.เขลางค์นคร จ.ลำปาง คดีเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64 (คดีอาญาที่ 438/64) จำนวน 20 ตัวอย่าง 8.เก็บตัวอย่างไม้ของกลาง สภ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ คดีเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 64 (คดีอาญาที่ 314/64) จำนวน 5 ตัวอย่าง 9. เก็บตัวอย่างไม้ของกลาง สภ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ คดีเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 64 (คดีอาญาที่ 77/64) จำนวน 5 ตัวอย่าง 10. เก็บตัวอย่างไม้ของกลาง สภ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่คดีเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 64 (คดีอาญาที่ 78/64) จำนวน 5 ตัวอย่าง 11. เก็บตัวอย่างไม้ของกลาง สภ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ คดีเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 64 (คดีอาญาที่ 227/64) จำนวน 15 ตัวอย่าง 12. เก็บตัวอย่างไม้ของกลาง สภ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ คดีเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 64 (คดีอาญาที่ 239/64) จำนวน 5 ตัวอย่าง 13. เก็บตัวอย่างชิ้นไม้ จากตอไม้ประดู่ป่า และไม้แดง ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่านันทบุรี จำนวน 6 ตัวอย่าง

จากนั้นชุดพญาเสือ จะได้ตัวอย่างชิ้นไม้ประดู่ (ของกลาง) และไม้ประดู่ ไม้แดง จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่านันทบุรี ส่งตรวจรหัสพันธุกรรม (DNA) ที่ห้องปฎิบัติการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เพื่อตรวจสอบต่อไป โดยห้องปฏิบัติการดังกล่าว มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการและนิติวิทยาศาสตร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด