• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปิดฉากการประชุมความร่วมมือการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายระดับภูมิภาค

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้ นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ เป็นประธานปิดการประชุมความร่วมมือในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายระดับภูมิภาค (Regional Counter Wildlife Trafficking Regional Partnership Forum) ภายใต้แนวคิด “ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของความสำเร็จระดับภูมิภาค” (ENTER A NEW ERA OF REGIONAL PARTNERSHIP) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 21- 23 กันยายน 2564

โดยมีผู้แทน จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนจาก USAID Wildlife Asia WWF สำนักเลขาธิการอาเซียน ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank) World Bank Global Wildlife Program กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility : GEF) และ United Nations Development Program (UNDP) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด