• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารงานกลาง ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง เป็น​ประธาน​การประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารงานกลาง ครั้งที่ 6/2564 โดยมี ผูอำนวยการส่วนในสังกัดสำนักบริหารงานกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง​เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร H.A. Slade กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ฯ​

ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 19 ปี ติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 การเปิดรับสมัครเช่าพื้นที่ร้านค้าสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ การจัดทำห้องเกียรติยศและพื้นที่ใกล้เคียง การจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทยของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มอบหมายให้จำหน่าย ปี 2564 และการขออนุมัติใช้เงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และเบิกจ่ายเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการสอบบรรจุ​ข้าราชการ และเลือกสรรพนักงานราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด