• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายสมหวัง​ เรือง​นิ​วัติ​ศัย​ รองอธิบดี​กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ สัตว์ป่า และพันธฺุพืช พร้อมด้วย​ นายพงษ์​ศักดิ์​ ด้วง​โยธา​ ผู้​อ​ำ​นว​ยการ​สำนัก​สนอง​งาน​พระ​รา​ชด​ำ​ริ​ นายสมโภชน์ มณีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และนายกิติ จุงดิลก หัวหน้าสถานี​พัฒนา​การเกษตร​ที่สูงตามพระราช​ดำริบ้านปางขอน เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล​ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 “ระดับดีเด่น” ในสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม โดยสำนักสนองงานพระราชดำริ ผู้เสนอผลงาน ชื่อผลงาน “รวมพลังชุมชนสร้างป่า พัฒนากาแฟสร้างชีวิตสู่ความยั่งยืน บ้านปางขอน” โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน และรางวัล “ระดับดี” ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้เสนอผลงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด