• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยาน​ฯแม่ปิง ตั้งกลุ่มอาสาสมัคร ‘ละอ่อนก้อฮักถิ่นเกิด’ ร่วมดูแลรักษาทรัพยากร​ธรรมชาติ​

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายมัญญา นาคพน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง เป็นประธา​นการประชุมการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร “ละอ่อนก้อฮักถิ่นเกิด” โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มเยาวชนในตำบลก้อ ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 4 หมู่บ้าน เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่​ใจกลางอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ซึ่งหากมีเยาวชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมคอยเฝ้าระวังและร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากร​ธรรมชาติ​ในถิ่นบ้านเกิดจะทำให้ชุมชนเข้มแข็ง​และสามารถส่งต่อจนสืบถึงรุ่นลูกหลานได้ โดยมี โครงการก้อแซนด์บ็อกซ์ (ม.64 ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ​ พ.ศ. 2562) เป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านตำบลก้อให้ดียิ่งขึ้น และได้กลุ่มอาสาสมัคร “ละอ่อนก้อฮักถิ่นเกิด” เข้ามาเป็นกำลังเสริมในการพัฒนาชุมชนและเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากร​ในถิ่นบ้านเกิดให้มากยิ่งขึ้น การจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร ” ละอ่อนก้อฮักถิ่นเกิด ” มี นายปฐมพล เเสนสิทธิ์ เป็นประธานกลุ่มอาสาสมัคร และมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง เป็นที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด