• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อมฯ จัดฝึกอบรมการเฝ้าระวังและสังเกตพฤติกรรมสัตว์มีพิษ

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 นายปฤษฎิ์ หมื่นชนะ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อมและวัดอัมพุวราราม รายงานว่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อมและวัดอัมพุวรารามร่วมกับสมาคม Save Wildlife Thailand และประชาชน ร่วมกันฝึกปฏิบัติการเฝ้าระวังและสังเกตการณ์พฤติกรรมสัตว์มีพิษ เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษกรณีที่เข้ามาในบ้านเรือน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้จัดการฝึก เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อมและวัดอัมพุวราราม และผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวม 22 นาย มีสัตว์สาธิต ได้แก่ งูเห่า 3 ตัว งูเขียว 2 ตัว และงูเหลือม 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจในพฤติกรรมของสัตว์มีพิษ และสามารถรู้วิธีจัดการกับสัตว์มีพิษเหล่านี้เมื่อพบเจออย่างถูกวิธีและปลอดภัย โดยมี นายธีรภัทร์ ประยูรสิทธิ์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมสังเกตการณ์และตรวจเยี่ยมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อมและวัดอัมพุวราราม จังหวัดปทุมธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด