• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯแม่ปิง วางแผนรับมือป้องกันไฟป่าปี 2565 ลงพื้นที่ติดตามแปลงปลูกป่า 200 ไร่

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายพงศ์ภาวัต ใหญ่วงค์กรณ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และนายมัญญา นาคพน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ร่วมประชุมวางแผนการป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ และสอดคล้องกับนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการป้องกันและรักษาพื้นที่ป่าจะการถูกไฟป่าทำลาย รวมถึงการลดการเผา ด้วยการชิงเก็บ การลดจุดฮอทสปอตโดยการสร้างเครือข่าย และการแปรรูปเชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์ต่อคนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ในเขตพื้นที่มาตรา 64 จำนวน 200 ไร่ ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด