• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ครูป่าไม้ ปั้นนักสมุนไพรน้อย เรียนรู้การใช้สมุนไพรพื้นบ้านสร้างรายได้ให้ครอบครัว

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายศิริพล กำแพงทอง หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด-ภูเมี่ยง-ภูสอยดาว (1) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเจ้าหน้าโครงการฯ เข้าดำเนินกิจกรรมครูป่าไม้ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สบอ.11 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

การปฏิบัติหน้าที่ครูป่าไม้ครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดความรู้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นถิ่น อาทิ มะแขว่น มะขามป้อม ที่โครงการฯ ได้สนับสนุนต้นพันธุ์ปลูกภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย และรอบหมู่บ้านรักไทย โดยบูรณาการร่วมกับกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลชาติตระการ ในการจัดตั้งกลุ่มนักสมุนไพรน้อย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -5 จำนวน 10 คน เพื่อต่อยอดนำผลมะแขว่นซึ่งมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อมาเป็นส่วนผสมผลิตเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์กลิ่นมะแขว่น (ALCOHOL HAND SANITIZER SPRAY) เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือโดยไม่ต้องล้างออก พกพาสะดวก ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน โดยมีวัตุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายสำหรับผู้สนใจในราคาย่อมเยาว์ เป็นรายได้เสริมให้กับนักเรียนและขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด