• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.16 (เชียงใหม่) จัดโครงการ “หยิบแล้วหยอด ปี้อิ่มต๊องน้องอิ่มใจ๋” ช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ร่วมกับบริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด และสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “หยิบแล้วหยอด” ปี้อิ่มต๊อง น้องอิ่มใจ๋ รับอาหารแล้วบริจาคตามศรัทธา เพื่อส่งมอบกันต่อไป ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนชาวเชียงใหม่ และพนักงานในธุรกิจต่างๆ ที่อยู่ในภาวะตกงาน ได้มีอาหารได้บริโภคในรูปแบบของอาหารกล่อง และยังเป็นการช่วยเหลือให้ร้านอาหารต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ มีรายได้จากการทำอาหารกล่องร่วมในโครงการนี้ ภายในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ได้สนับสนุนข้าวกล่องกว่า 300 กล่อง และมอบทุนทรัพย์จำนวนหนึ่ง เพื่อต่อยอดโครงการ “หยิบแล้วหยอด” ปี้อิ่มต๊อง น้องอิ่มใจ๋ ให้ทางผู้จัดโครงการดังกล่าว มีขวัญและกำใจในการทำอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด