• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯแก่งกระจาน เตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ฝึกทบทวนการช่วยชีวิต

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายอิทธิพล ไทยกมล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น และทักษะการใช้อุปกรณ์กู้ภัยโรยตัว แก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ให้มีความพร้อมในการดูแล ช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว อย่างถูกวิธี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
โดยได้รับการฝึกอบรมจากวิทยากรชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิธีการดามแขน/ขา เมื่อผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ การช่วยผู้หมดสติ การช่วยคนจมน้ำ การกดแผลห้ามเลือด การช่วยเหลือบุคคลเศษอาหารติดคอ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) การใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ(Automated External Defibrillator:AED) และวิธีทักษะการใช้อุปกรณ์กู้ภัยโรยตัว ขึ้นลงจากที่สูง ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมเพื่อฝึกทบทวนให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงสามารถดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด