• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯเขาใหญ่ แจงจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว หลังแห่ไปกินไข่เจียวบริเวณผาตรอมใจ

ตามที่สื่อต่างๆ ได้มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับความแออัดของนักท่องเที่ยว ที่นิยมขึ้นไปรับประทานไข่เจียว บริเวณผาตรอมใจ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จนเป็นที่กังวลของผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เนื่องจากอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19 นั้น

นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนกรณีดังกล่าวว่า บริเวณผาตรอมใจ เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีรายงานเขาเขียว กองทัพอากาศ โดยเส้นทางไปท่องเที่ยวบริเวณผาตรอมใจ จะต้องผ่านด่านเก็บค่าบริการฯของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้เกิดกระแสเขาใหญ่ฟีเว่อร์ มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณผาตรอมใจ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพอากาศ เมื่อสอบถามถึงสาเหตุที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นมาผาตรอมใจ นั้น ส่วนใหญ่ได้รับคำตอบว่า นักท่องเที่ยวจะติดตามจากสื่อโซเชียล เนื่องจากมีผู้โพสต์รูปหมีเข้ามาที่ร้านไข่เจียวจนเป็นที่ตื่นตา ประกอบกับทัศนียภาพที่สวยงามในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะมีหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณผาตรอมใจ โดยได้มีการแชร์ภาพดังกล่าวจนกลายเป็นกระแส เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวผาตรอมใจถึงขั้นเกิดความแออัด จนเป็นที่วิตกของทุกฝ่าย

นายอดิศักดิ์ฯ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า ” สำหรับประเด็นความแออัดของนักท่องเที่ยว ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมทั้งได้สั่งการให้ตนแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยเมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ตนได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สถานีรายงานเขาเขียว กองทัพอากาศ เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง จ.นครนายก เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น โดยได้ข้อสรุป ดังนี้

1. ดำเนินการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว ซึ่งจะขึ้นไปใช้บริการบริเวณผาตรอมใจ สถานีรายงานเขาเขียว โดยจำกัดจำนวนรถยนต์ ไม่เกิน 30 คัน รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 50 คัน รถจักรยาน ไม่เกิน 30 คัน ต่อรอบเวลาในแต่ละช่วงวัน

  • วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ กำหนดรอบการท่องเที่ยว จำนวน 5 รอบ รอบที่ 1 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 10.00 น. รอบที่ 2 ตั้งแต่เวลา 10.01 น. – 12.00 น. รอบที่ 3 ตั้งแต่เวลา 12.01 น. – 14.00 น.รอบที่ 4 ตั้งแต่เวลา 14.01 น. – 16.00 น. รอบที่ 5 ตั้งแต่เวลา 16.01 น. – 17.30 น.
  • ช่วงวันธรรมดา ใช้เกณฑ์จำกัดจำนวนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน ตามข้อ 1. ในกรณีมียานพาหนะขึ้นไปเกินจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะดำเนินการจำกัดปริมาณยานพาหนะบริเวณผาตรอมใจ จนกว่าสถานการณ์ความแออัดของยานพาหนะจะคลี่คลาย

สำหรับแนวทางปฏิบัติในการจำกัดยานพาหนะ ที่จะขึ้นไปท่องเที่ยวบริเวณผาตรอมใจ เมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้รับแจ้งจากสถานีรายงานเขาเขียว ว่ามียานพาหนะครบตามจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว เจ้าหน้าที่ป้อมตรวจเขาเขียว จะดำเนินการปิดกั้นเส้นทางยานพาหนะขาขึ้น โดยจะปล่อยให้มีการสัญจรเฉพาะยานพาหนะขาลงเท่านั้น จนกว่าจะครบรอบเวลาตามที่กำหนดไว้หรือยานพาหนะไม่แออัด จึงดำเนินการปล่อยยานพาหนะขาขึ้น

2. ขอความร่วมมือสถานีรายงานเขาเขียว ในการดูแลรักษาความสะอาด โดยการจัดเก็บขยะทุกช่วงเวลา และจัดทำสถานที่กักเก็บขยะให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันสัตว์ป่าคุ้ยเขี่ยเศษอาหารและเศษขยะ”

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แจ้งว่า จะเริ่มทดลองใช้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะสามารถลดความแออัดของนักท่องเที่ยวบริเวณผาตรอมใจ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ของ ศบค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด