• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ คัดเลือกผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 2 กันยายน 2564​ นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดี​กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ เป็น​ประธาน​การประชุม​คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 โดยมี ​นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง นายบำรุง แสงพันธ์ ผู้อำนวยการสำนัก​อนุรักษ์​และจัดการ​ต้นน้ำ  นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์​ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุม​ไฟป่า และผู้ที่เกี่ยวข้อง​เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โดยประชุม​พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยในกลุ่มผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีทั้งสิ้นจำนวน 3 ราย ได้แก่ นายอนุชา สะสมทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอุดม โปร่งฟ้า ตำแหน่ง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ดร.สุจิตรา ทรงมัจฉา ตำแหน่ง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด